13 grondstellingen van ons geloof

Hashem
1. Hashem is één en er is geen ander. Hij is de eerste en de Laatste en niets is aan Hem gelijk.
2. Het ‘Shema’ is de hoeksteen van ons geloof en alle 613 geboden worden hierin besloten.
Israël
3. De liefde voor Israel (ahavat Israël) is onze belangrijkste grondslag. We geloven dat naastenliefde(ahavat HaZulat) en het redden van een ziel in Israël gelijk staat aan het redden van het gehele huis van Israël
4. Wij geloven in de terugkeer van de ‘Anusiem’ naar het land Israël en naar authentiek messiaans geloof als onderdeel van de terugkeer en redding van heel Israël.
5. Het is de rol van de Messiaanse Joden om het licht in de wereld te brengen, een ‘licht voor de heidenen’ te zijn en de heidenen te brengen in de verbonden van Israël, het naar het ultieme licht, de Messias,


De Messias
6. Yeshua uit Nazaret is de beloofde joodse Messias waarover gesproken is door Mozes en de Profeten van Israël.
7. De Messias vertegenwoordigd een éénheid (Yechidah) met Israël en iedere poging om Yeshua van Zijn joodse volk te scheiden wordt als antisemitisme beaschouwd.


De verbonden
8. De Thora is G-d’s liefdesbrief aan het Joodse volk, een bindende ‘Ketubah’ totdat Hemel en aarde zijn vergaan.
9. De gelovigen uit de volken zijn uitgenodigd om deelgenoot te zijn van de verbonden van Israël, waarbij dit deelgenootschap dan ook zichtbaar zal worden in hun levenswandel en hun toewijding aan HaShem, de Messias en het
Joodse volk.
10. Beginnend bij Abraham een mondelinge overlevering (onderwijs) is doorgegeven aan Israël door Mozes, de Profeten en de leraren van Israël.
11. Er is een unieke roeping en rol voor de messiaans joodse gelovigen om alle volken op te roepen om samen mee te bouwen aan het Koninkrijk van HaShem.


De Verlossing
12. Om onze Messias in ere te herstellen in Sion moeten we Zijn Naam heiligen door terug te keren naar een authentiek joods-messiaans beginsel.
13. We kunnen Zijn terugkeer bespoedigen of vertragen op basis van onze acties, gehoorzaamheid aan de geboden en onze dagelijkse wandel met G-d.

Voor meer informatie klik hier

Voor meer informatie klik hier

Raak betrokken

Raak betrokken of leer ons kennen

Torah Study

Torah study